14 września 2016 Mariola Silna - kierownik działu Akrylu, otrzymała z rąk Prezesa Henryka Kamińskiego puchar gratulacyjny.
Gratulacjom towarzyszyły podziękowania za zaangażowanie i  sumienność w wypełnianiu obowiązków służbowych.
Cała załoga dołączyła się również do życzeń  :)

Szczęśliwej podróży do kolejnych Jubileuszy!